poniedziałek, 2 października 2017

MOWA BEZ SŁÓW
Na zajęciach wychowankowie zapoznali się z pojęciem emocji,wskazywali i grupowali znane im emocje oraz próbowali je rozpoznawać na podstawie mowy ciała.
Efektem ich pracy były samodzielnie tworzone plakaty.