niedziela, 8 października 2017

A JAK AGRESJA
Zachowania agresywne polegają na zamierzonym wyrządzeniu komuś krzywdy, szkody lub przykrości. Uczniowie bardzo często spotykają się z nimi w środowisku szkolnej grupy. 
Celem dzisiejszych zajęć było kształtowanie wśród wychowanków postaw zmierzających do eliminowania zachowań agresywnych oraz nabycia umiejętności radzenia sobie ze złością.