poniedziałek, 2 października 2017

LEKCJA AKCEPTACJI

Inny nie znaczy gorszy- takie hasło przyświecało dzisiejszej lekcji akceptacji.
Po wysłuchaniu opowiadania edukacyjnego i zabawie "Jestem podobny do ciebie bo..., różnię się od ciebie bo..." wychowankowie uświadomili sobie, że mimo wielu podobieństw różnimy się od siebie.Różnice mogą wynikać nie tylko z koloru skóry lub kultury, w której żyjemy, ale również to mogą być różnice w wyglądzie czy wynikające 
z choroby lub niepełnosprawności. 
Osoby, które różnią się od grupy zasługują na nasze zrozumienie,akceptację i pomoc.
Podsumowaniem zajęć było wykonanie postaci stworka INNEGO, maskotki całej grupy.