sobota, 9 września 2017

Witamy w nowym roku szkolnym 2017/2018!

Skończyły się już wakacje.

Wracamy do szkoły wypoczęci, gotowi do nauki, 
otwarci na nowe wyzwania!

Zapraszamy uczniów, którzy potrzebują opieki w czasie 
kiedy ich rodzice zajęci są pracą. 
Podczas pobytu w świetlicy zapewniamy czas na swobodną zabawę,
 odrobienie lekcji, odpoczynek i posiłki, a także na zajęcia rozwijające zainteresowania i pasje, wynikające z planu pracy świetlicy. 
Postaramy się, abyście czuli się tutaj dobrze, bezpiecznie
 i przychodzili do świetlicy z przyjemnością.