wtorek, 29 listopada 2016

PIRAMIDA ŻYWIENIOWA
"Piramida żywienia to graficzne przedstawienie zasad zdrowego odżywiania
  - ogólnej idei, jak komponować swój jadłospis, aby postępować z korzyścią dla zdrowia. 
Towarzyszy jej 10 zwięzłych zasad, 
które razem stanowią punkt wyjścia do planowania żywienia"

Na zajęciach nauczyciel zapoznał uczniów z piramidą zdrowia. 
Przedstawił podstawowy podział produktów spożywczych 
oraz zasadę ułożenia ich w piramidzie zdrowia.
 Następnie każdy z uczestników zajęć otrzymał schemat piramidy żywieniowej 
oraz obrazki przedstawiające różnorodne artykuły spożywcze. 
Zadaniem uczniów było posegregowanie produktów 
oraz umieszczenie ich na odpowiednim poziomie piramidy. 
Uczniowie korzystając  z przykładowej, uproszczonej piramidy zdrowia 
wykonali zadanie bezbłędnie.
 Korzystali również z pomocy nauczyciela,
 który objaśniał i udzielał wskazówek, wzbogacając w ten sposób wiedzę uczniów.