Informacje o naszej świetlicy

Świetlica szkolna czynna: 6.30 - 16.30 

Tel. kontaktowy: 0-504-318-284

Kadra opiekuńczo-wychowawcza:

mgr Agnieszka Furgacz

mgr Beata Godyla

mgr Eleonora Janowska

mgr Marta Rydzewska

mgr Marcin Szurmik

--------------------------------------------------------

Zapraszamy na zajęcia świetlicowe

w roku szkolnym 2017/2018


Podczas pobytu w świetlicy gwarantujemy:
  • fachową opiekę 
  • ciekawe zajęcia: plastyczne, umysłowe, sportowe, profilaktyczne, gry i zabawy
  • udział w różnorodnych konkursach i turniejach
  • pomoc w odrabianiu zadań domowych
  • możliwość zjedzenia ciepłego posiłku w stołówce szkolnej.
Zapisów na zajęcia świetlicowe można dokonywać codziennie
w godzinach 6.30-11.00, po wcześniejszym zapoznaniu się

 z regulaminem świetlicy oraz wypełnieniu karty 
zgłoszenia dziecka na zajęcia świetlicowe
i dostarczeniu jej wychowawcom.