czwartek, 29 listopada 2018

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PRAW DZIECKA

20 listopada upamiętniamy uchwalenie Deklaracji Praw Dziecka 
oraz Konwencji o Prawach Dziecka.
Dokumenty te zapewniają jak najlepszą ochronę i opiekę najmłodszym.

W tym dniu omówiliśmy z naszymi wychowankami podstawowe prawa
które przysługują wszystkim  dzieciom m.in.: 
prawo do życia i rozwoju,prawo do tożsamości, prawo do wychowania 
w rodzinie,prawo do wyrażania własnych myśli, prawo do życia bez przemocy psychicznej i fizycznej, prawo do odpowiedniego standardu życia, prawo 
do ochrony zdrowia, prawo do wypoczynku, prawo do bezpłatnej nauki.

Uczniowie przyswajając przekazywane im informacje, uczestnicząc w dyskusji 
i wykonując kolejne zadania uświadamiali sobie konieczność przestrzegania przez dorosłych przysługujących im praw,kształtowali postawę tolerancji wobec innych 
i równości wszystkich dzieci wobec prawa oraz umiejętnie wskazywali znane im 
na świecie przypadki łamania praw dzieci. 

środa, 28 listopada 2018

  Dzień Tolerancji i Życzliwości

W dniu 21.11.2018r. w świetlicy szkolnej 
odbyły się zajęcia z okazji Dnia Tolerancji i Życzliwości. 
Celem zajęć były: integracja uczniów do kulturalnej i wspólnej zabawy,  
nauka poszanowania dla indywidualności każdego człowiek, 
 stworzenie w grupie atmosfery bezpieczeństwa, akceptacji
 i życzliwości w stosunku do kolegów i koleżanek,  
wzmacnianie postaw opierających się na życzliwości,
 tolerancji i uprzejmości wobec innych.
 Podczas zajęć przybliżono dzieciom historię Dnia Życzliwości. 
 Podczas pogadanki uczniowie chętnie odpowiadali na pytania: 
"Co to znaczy być tolerancyjnym, życzliwym w stosunku do innych?",  
"W czym objawia się ludzka życzliwość?", "Co zyskujemy będąc osobami tolerancyjnymi, życzliwymi?"
Następnie wychowankowie rozwiązywali proste działania na dodawanie 
oraz kolorowali obrazki według wzoru, a na zakończenie 
zajęć wykonali wspólną pracę plastyczną.