niedziela, 3 czerwca 2018

NIEPOSŁUSZEŃSTWO

"Nieposłuszeństwo to niestosowanie się do różnych poleceń oraz niewypełnianie nakazów i próśb. Osoba nieposłuszna przeciwstawia się podporządkowaniu ustalonym zasadom, obowiązującym w określonej grupie ludzi. Okazuje swój gniew i niechęć, najczęściej obarczając winą za swoje postępowanie innych. Nawarstwiające się nieposłuszeństwo zaczyna stanowić kłopot, utrudniając życie nie tylko wszystkim dookoła, ale również samemu buntownikowi."
Na zajęciach uczniowie wskazywali postawy świadczące o nieposłuszeństwie. Uświadamiali sobie,że jest to postawa negatywna, niosąca za sobą liczne, niekorzystne konsekwencje. Dochodzili do wniosków, że istnieje wiele innych sposobów (np. szczera rozmowa,dyskusja), które można wykorzystać do wyrażenia swojego zdania czy wręcz niezadowolenia i kompromisowego rozwiązania problemu.