czwartek, 3 maja 2018

MAŁOMÓWNOŚĆ

"Człowiek małomówny to ktoś, kto niewiele mówi, jest tajemniczy i milczący. Nie lubi dyskutować, lubi ciszę, źle się czuje w hałasie i zgiełku. Jest to z reguły ktoś zamknięty 
w sobie, nieśmiały, stojący nieco z boku. Zabiera głos tylko wtedy, gdy jest ku temu potrzeba."
Czy małomówny oznacza mniej wiedzący, zakompleksiony, gorszy?
Na to pytanie szukaliśmy odpowiedzi na dzisiejszych zajęciach. 
Z wypowiedzi i doświadczeń wychowanków wynikało, że postrzeganie małomównych osób jako tych, które mniej wiedzą lub nie mają nic ciekawego do powiedzenia, 
jest bardzo mylne. 
Kontakt z takimi osobami jest specyficzny, ale trzeba się do niego przyzwyczaić, 
a wtedy nawet fajnie jest z kimś pomilczeć. Podsumowaniem zajęć była gra w kalambury, w której podstawę wygranej nie stanowią słowa, a gest, mimika i inne środki porozumiewania się.